CryoSnow CC-P01雪花清洗机特性:

 

                           1, 具有过程控制、监控和监控功能的控制柜,用于自动化应用
 

                           2, 集成完整的控制和安全组件
 

                           3, 简单、符合人体工程学的操作
 

                           4, 用于固定 CO2 罐(或钢瓶束)的操作
 

                           5, 模块化结构,根据客户要求设计

                                       6, 适配阵列喷嘴,适合清洗汽车部件等大尺寸工件

 

                                       7, 现场条件合适,可以一个主机带2个阵列喷嘴。

 

首页    CryoSnow雪花清洗机    德国CryoSnow CC-P01雪花清洗机
业务咨询