CryoSnow EAN-10-45 45°喷嘴转换接头特点:
 
                                                        -性能没有下降
 
                                                        -360°可定位
 
                                                        -隔热的
 
 
 
                                          技术数据:
 
                                                        尺寸:长x宽x高:63x 50x 30毫米(2.5x 2.0x 1.2英寸)
 
                                                        重量:0.07千克(0.15磅)
 
                                                        喷射压力:2至16巴(29至232磅/平方英寸)
下一个: 阵列喷嘴
首页    CryoSnow喷嘴    CryoSnow EAN-10-45喷嘴转换接头
业务咨询